Menu
Sepetiniz

Diğer

Diğer kategorisine ait en uygun fiyatlı kitaplar!
Ütopya
% 20
ÜRÜN KÜNYESİ: Ütopya,ISBN/BARKOD: 9786059384919,Kitap,Felsefe,Diğer,#kitkirtmagaza, @kitkirtmagaza,kitkirt,kitkırt,abone ol,Olympia Yayınları, YAZAR: Thomas More SAYFA SAYISI: 11 BASIM YILI: 2019 EBAT/BOYUT: Normal Boy KAÇINCI BASKI: 1 CİLT DURUMU: Ciltsiz DİLİ: Türkçe KAĞIT CİNSİ: 1.Hamur Kâğıt YAŞ GRUBU: Genel Okuyucu..
9,60TL 12,00TL
Vergiler Hariç:9,60TL
Brand: İş Bankası Kültür Yayınları Stok Durumu: Stokta Var
Farabi (87-95): Türk-İslam filozofu, gökbilimci, müzisyen. İslam’ın Altın Çağ’ının en önemli isimlerden biridir. Farabî yükseköğrenimini Bağdat’ta tamamladı, zamanın ünlü bilginlerinden ders aldı. Aristoteles’in ve Platon’un eserlerini inceledi, bu iki filozofun felsefelerini İslam’la bağdaştırmaya, bu sayede İslam dinine felsefi bir nitelik kazandırmaya çalıştı. Felsefeye mantık ile başlayıp metafizik üzerinde durdu; felsefenin dil, siyaset, doğa, zihin ile ilgilenen dallarında eserler verdi; müzik aletleri geliştirdi, müzik ve psikoloji konularında yazdı. İslam felsefesinin gelişmesini ve korunmasını sağladı, İlkçağ Yunan-Latin eserlerinin Arapça tercümelerinden yararlanmak zorunda kalan ve kendisini Alpharabius ismiyle anan Batılı Orta Çağ düşüncesini etkiledi. İdeal Devlet bilinen 13 eserinden sonuncusudur ve Farabî’nin felsefesini tüm açılardan yansıtır. Eserde İlk Var Olan’ın nitelikleri, diğer varlıkların nasıl meydana geldiği, varlıkların dereceleri, bunun organlardaki karşılığı, bir beden gibi işleyen şehri/toplumu yönetecek kişinin nitelikleri, şehir/toplum türleri, her birinin güçlü ve zayıf yanları ele alınır...
22,80TL 24,00TL
Vergiler Hariç:22,80TL
ÜRÜN KÜNYESİ: Kitabü'L Mille Din Üzerine,ISBN/BARKOD: 9786052023563,Kitap,Felsefe,Diğer,#kitkirtmagaza, @kitkirtmagaza,kitkirt,kitkırt,abone ol,Litera Yayıncılık, YAZAR: Farabi SAYFA SAYISI: 244 BASIM YILI: 2019 EBAT/BOYUT: Normal Boy KAÇINCI BASKI: 1 CİLT DURUMU: Ciltsiz DİLİ: Türkçe KAĞIT CİNSİ: 1.Hamur Kâğıt YAŞ GRUBU: 12+..
46,50TL 46,50TL
Vergiler Hariç:46,50TL
Brand: Say Yayınları Stok Durumu: Stokta Var
Ruh nedir? Ruhun vücuttaki konumu neresidir? Ruhla bedenin birlikteliği nasıl düşünülebilir? Bir ruh ile bir bedenin birlikte bir bütün oluşturmasına hangi zorunluluk neden olur ve belli bir yıkım olduğunda hangi sebepler bu birliği yine ortadan kaldırır?”..
50,00TL 50,00TL
Vergiler Hariç:50,00TL
David Hume (1711-1776): İskoçyalı filozof ve tarihçi. 12 yaşında kaydolduğu Edinburgh Üniversitesinde hukuk eğitimi alsa da, felsefenin büyüsüne kapıldığından eğitimini yarıda bıraktı. İlk eseri Treatise of Human Nature 1739-174 yıllarında yayımlandı. 1748 yılında ünlü soruşturmalarının ilk versiyonu olan Philosophical Essays Concerning Human Understanding eseri yayımlandıysa da pek ilgi görmedi. Kütüphane müdürüyken yazmaya başladığı altı ciltlik History of England eseri, felsefi eserlerinden çok daha fazla başarı ve ün kazanmasını sağladı. İktisat konulu denemeleriyle başta yakın dostu Adam Smith olmak üzere liberal iktisatçılar üzerinde de etkili oldu. David Hume, Locke’un ampirizmine, Berkeley’in idealizmine dayanan felsefesiyle, başta Kant olmak üzere kendinden sonraki pek çok filozofu etkilemiştir. İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma Hume’un ilk eserinde incelediği konuların keskin ve açık bir özetini yaptığı, fikirlerin kökeninden özgür iradeye, nedensellik ilkesine dair şüphelerden, mucizelere kadar en ünlü argümanlarını formüle ettiği ustalık dönemin en yetkin eseridir...
17,10TL 18,00TL
Vergiler Hariç:17,10TL
Avrupa düşüncesini yüz elli yılı aşkın bir süredir derinlemesine etkileyen, birçok felsefe öğretisinin doğmasına yol açan bir bilgeyi anlamak da, anlatmak da kolay değildir. Kant, Avrupa felsefesinde bir doruktur. Bu doruğa çıkmak için niceleri yarı yolda kalmış, niceleri de felsefe sorunlarını açıklığa kavuşturayım derken içinden çıkılmaz bir karışıklığa yuvarlanmıştır. Kant’ın başlıca özelliği, ele aldığı sorunu bütün boyutlarıyla, karşıtlarıyla, çelişkileriyle inceleyip kendince en tutarlı sonuca varmak, bunda da en büyük görevi eleştiriye yüklemektir. Salt Usun Eleştirisi, Pratik Usun Eleştirisi ve Yargıgücünün Eleştirisi, Kant’ın üç gelişim aşamasını gösteren temel eserleridir. Kimi felsefe tarihçileri, Kant’ın bu çalışmalarında ele aldığı sorunlara dayanarak, onun düşüncelerindeki gelişimi eleştiri öncesi – eleştiri sonrası diye ikiye ayırır. Oysa Kant için odak sorun bilgidir...
40,00TL 40,00TL
Vergiler Hariç:40,00TL
Brand: Dorlion Yayınları Stok Durumu: Stokta Var
1. Kendinin nedeni ile özü varoluş içereni ya da var olmadıkça doğası kavranamayanı anlıyorum. 2. Aynı doğada başka bir şey tarafından sınırlanabilenin kendi türünde sonlu olduğu söylenir. Örneğin bir cisme her zaman daha büyük olan bir başkasını kavradığımız için sonlu denir. Böylece düşünce bir başka düşünce tarafından sınırlanır. Ama bir cisim düşünce tarafından sınırlanmaz, bir düşünce de cisim tarafından sınırlanmaz. 3. Töz ile kendinde olan ve kendisi yoluyla kavranabileni, başka bir deyişle kavramı bir başka şeyin onu oluşturması gereken kavramına gereksinmeyeni anlıyorum. 4. Yüklem ile anlağın tözde onun özünü oluşturuyor olarak algıladığı şeyi anlıyorum. 5. Kip ile tözün değişkilerini ya da kendisinin de onun yoluyla kavranacağı başka bir şeyde planı anlıyorum. 6. Tanrı ile saltık olarak sonsuz varlığı, eş deyişle her biri bitimsiz ve sonsuz özü anlatan sonsuz yüklemden oluşan tözü anlıyorum. Açıklama: Saltık olarak sonsuz diyorum, kendi türünde değil çünkü salt kendi türünde sonsuz olana sonsuz yüklemi yadsıyabiliriz ama özü anlatan ve hiçbir olumsuzlama içermeyen her şey saltık olarak sonsuz olanın özüne aittir. 7. Yalnızca kendi doğasının zorunluğundan var olan ve eyleme yalnızca kendisi tarafından belirlenen şeye özgür denir; öte yandan, bir başkası tarafından değişmez ve belirli bir yolda var olmaya ve etkin olmaya belirlenen şeye zorunlu ya da daha doğrusu zorlanmış denir. 8. Bengilik ile zorunlu olarak salt ilksiz-sonsuz bir şeyin tanımından geliyor ola..
23,75TL 25,00TL
Vergiler Hariç:23,75TL
ÜRÜN KÜNYESİ: Spinoza İle Karşılaşmalar,ISBN/BARKOD: 9786053140474,Kitap,Felsefe,Diğer,#kitkirtmagaza, @kitkirtmagaza,kitkirt,kitkırt,abone ol,Ayrıntı Yayınları, YAZAR: Ayrıntı Komisyon SAYFA SAYISI: 288 BASIM YILI: 2015 EBAT/BOYUT: Normal Boy KAÇINCI BASKI: 1 CİLT DURUMU: Ciltsiz DİLİ: Türkçe KAĞIT CİNSİ: 2.Hamur Kâğıt YAŞ GRUBU: Genel Okuyucu..
37,50TL 37,50TL
Vergiler Hariç:37,50TL
ÜRÜN KÜNYESİ: Felsefe Sözlüklerimiz 2,ISBN/BARKOD: 9786053260981,Kitap,Felsefe,Diğer,#kitkirtmagaza, @kitkirtmagaza,kitkirt,kitkırt,abone ol,İz Yayıncılık, YAZAR: Recep Alpyağıl SAYFA SAYISI: 1136 BASIM YILI: 2016 EBAT/BOYUT: Normal Boy KAÇINCI BASKI: 1 CİLT DURUMU: Ciltsiz DİLİ: Türkçe KAĞIT CİNSİ: 2.Hamur Kâğıt YAŞ GRUBU: Genel Okuyucu..
133,50TL 133,50TL
Vergiler Hariç:133,50TL
Oylarınızla beni mahkûm ettiniz, Atinalılar. Ve eğer bu karar karşısında kırılmışsam bunun nedenleri var. En başta bunu bekliyordum ve beni asıl şaşırtan yalnızca oyların böyle yakın olması oldu. Çünkü bana karşı olan çoğunluğun çok daha büyük olacağını düşünüyordum ama şimdi, eğer otuz oy daha öte yana geçmiş olsaydı, aklanmış olacaktım. Üstelik şimdi bile Meletus’un suçlamasından kurtulmuş olduğumu düşünüyorum. Dahası, Anitus ve Likon’un yardımı olmasaydı, yasanın gerektirdiği gibi oyların beşte birini alamayacak olduğu açıktır. Ki bu durumda kendisi bin drahmalık cezaya çarptırılacaktı. Şimdi ceza olarak ölümü öneriyorsunuz. Kendi payıma ben ne önermeliyim, Atinalılar? Açıktır ki hakkım olanı. Ve hakkım nedir? Bütün yaşamım boyunca boş durmaya hiçbir anlam vermemiş olduğum için ama insanların çoğunun kaygılandığı şeyleri, para kazanmayı, ev geçindirmeyi ve askeri görevleri, kamu toplantılarında konuşmayı, memurlukları, komploları, partileri göz ardı ettiğim için katlanmam ya da ödemem gereken asıl karşılık nedir? Gerçekte bir politikacı olarak yaşamak için gereğinden öte dürüst olduğumu düşünerek, size ya da kendime hiçbir yararımın olamayacağı yerlere gitmedim ama her birinize kişisel olarak en büyük iyilikte bulunabileceğim her yere gittim. Aranızda bulunan herkesin kendisine bakması gerektiğine, kişisel çıkarların peşine düşmeden önce erdem ve bilgeliği araması gerektiğine, devletin çıkarlarıyla kaygılanmadan önce devletin kendisi ile kaygılanması gerektiğine inandırm..
9,41TL 9,90TL
Vergiler Hariç:9,41TL
İşrak Felsefesinin kurucusu olan ve bu yüzden “Şeyhu’l-İşrâk” lakabıyla tanınan Şihâbüddin Sühreverdî, İslam dünyasında İbn Sînâ sonrası felsefî düşüncenin seyrini belirleyen önemli bir filozoftur. İşrak Felsefesini açıkladığı Hikmetü’l-İşrâk da Sühreverdî’nin en önemli ve meşhur eseridir. İşrak Felsefesi nazarî/spekülatif bilgi ile zevkî/mistik bilgiyi tek bir epistemolojik sistem içinde birleştirmeye çalışı..
33,00TL 33,00TL
Vergiler Hariç:33,00TL
Sokrates’in öğrencisinden hayatın felsefesi... Öğretmeni Sokrates’e olan bağlılığı, yapıtlarında ve felsefesinde kendisini güçlü bir biçimde duyuran Platon aynı zamanda bir “sorunsal düşünürü”dür. Felsefesini tüm yaşamı boyunca sürekli olarak düzelterek olgunlaştırmış ve bu özelliğiyle geliştirilmeye açık bırakmıştır. Bu basımda tek ciltte toplanan Diyaloglar, Platon’un Sokratesçi döneminden temel metinleri bir araya getiriyor...
60,00TL 60,00TL
Vergiler Hariç:60,00TL
Protagoras, Platon?un diyaloglarının birçoğu gibi, Sokrates?in ağzından aktarılır. Sokrates, Kallias?ın (yani ?sofistlere dünyanın geri kalanının tümünden daha çok para harcayan adamın?) evinde kendisi ile büyük sofist Protagoras arasında büyük ölçüde ?erdem? üzerine geçen bir sohbeti anlatır. Diyaloğun ana temalarından biri de sofistlik ve bununla bağlantılı olan ?bilgelik? ve ?safsata? ilişkisidir. Diyalogda Sokrates ile Protagoras arasında çıkan gerilimin ana sebebi bir filozof ile bir sofistin tartışma yöntemleri arasındaki farklılıktır. Sokrates karşılıklı kısa soru ve yanıtlara dayalı ?diyalektik? yöntemi tercih ederken, Protagoras uzun ve etkileyici konuşmalar yapmakta ısrar eder. Sohbete bilgin Hippias ve dilbilimci Prodikos?un yanı sıra her biri birkaç kelam eden Alkibiades ve Kritias da katılır. Sohbet Protagoras?ın takipçilerini içeren ve Sokratik çevreye ait seçkin Atinalıların huzurunda gerçekleşir. Diyalog, Hippokrates?in Sokrates?ten kendisini meşhur öğretmenle tanıştırması talebiyle başlar. Hippokrates o kadar heveslidir ki Sokrates?in evine şafak sökmeden önce gelmiştir. Sokrates Hippokrates?in heyecanını yatıştırır ve Protagoras?ın öğrencisi olmadan önce Protagoras?ın onu ?ne? yapacağını anlamasını tavsiye eder. (Tanıtım Bülteninden)..
23,00TL 23,00TL
Vergiler Hariç:23,00TL
Ernst Mach, bilim ve felsefeden, edebiyat-sanata ve politikaya çeşitli ve yaygın tartışmalara odak olmuş, kendisinden sonraki bilimsel-felsefi anlayışlara derin etkiler bırakmış bir filozof-bilim insanıdır...
28,00TL 28,00TL
Vergiler Hariç:28,00TL
2. yüzyılın en büyük filozofu olarak nitelendirilen Wittgenstein, felsefesini dil ekseni etrafında oluşturur. Sadece filozofların değil, felsefeyle ilgilenen tüm okurların ilgisini çekecek olan bu kitap, filozofun dil-felsefe ilişkisi üzerine olan düşüncelerini ayrıntılı ve betimleyici-eleştirel bir tutumla ele alıyor...
36,00TL 36,00TL
Vergiler Hariç:36,00TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 49 (4 Sayfa)